Taivaallisen hyvää käännöstyötä 

Jumala, θεός

Ihminen, ἄνθρωπος

Synti, ἁμαρτία

Tuomio, κρίσις

Armo, χάρις

Kääntyminen, μετάνοια

Pelastus, σωτηρία

Usko, πίστις

Lunastus, ἀπολύτρωσις

Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα.

”Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.”

5. Mooseksen kirja 22:5

Oletko aivan kujalla? Katso alla olevia videoita!

Hyvät uutiset

Jumala on Kaikkivaltias Luoja ja Tuomari. Syntinen ihminen, jollaisia me kaikki olemme, ei ansaitse kuin helvetin.

Armossaan Jumala lähetti Jeesuksen elämään sen täydellisen elämän, mitä syntiset ihmiset eivät kykene elämään. Kun sinä luotat tuohon Jeesuksen täydelliseen elämään, se luetaan sinun hyväksesi. Jeesus kuoli ristillä kansansa puolesta, jotta Hänen kansansa ei tarvitse kuolla omien syntiensä vuoksi. Hänen kansansa synnit luettiin Hänelle.

Hän voitti kuoleman noustessaan ylös kuolleista. Sitten Hän, näyttäydyttyään ensin monille 40 päivän ajan, astui Isän Jumalan oikealle puolelle. Hän elää ja hallitsee!

Luota tuohon Jeesuksen työhön pelastuaksesi!

Käännöskokemuksia

Kääntyminen sukupuolisekoilusta ja ihmisten miellyttämisestä kristityksi

Ei tarvitse olla edes kristitty tajutakseen transhoitojen järjettömyys!

Kulttuurikristittykin ymmärtää transhoitojen älyttömyyden.
Disclaimer: Videolla oleva nainen elää julkisesti synnissä ja kapinassa Jumalaa vastaan
Lääkärilehden artikkeli Pridestä (aukeaa ulkoiselle sivulle)